previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۹، سرکار خانم مینا جمعه­زاده از پایان نامه خود با عنوان"  مقایسه تاثیر روش ایفای نقش با سخنرانی بر دانش و نگرش جمعیت ۱۸-۴۹ سال حاشیه

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۹، سرکار خانم فاطمه سپیانی

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۹، رضا  محمودي از پایان نامه خود با عنوان"  بررسي سواد سلامت و مؤلفه هاي مرتبط با آن در جمعيت بالاي ۶۰ سال شهرفارسان "  با راهنمایی دکتر مجید رحیمی و

شورای دانشکده بهداشت

روز شنبه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ چلسه شورای دانشکده با حضور رییس ،معاونین ،مدیران گروههای آموزشی و خانم دکتر مصطفوی و خانم دکتر پیرزاده تشکیل گردید

برگزاری آزمون جامع اولین دوره دانشجویان دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 در پی پذیرش ۳ دانشجو دراولین دوره دانشجویان دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۷ ، مرحله کتبی آزمون جامع این دانشجویان در تاریخهای ۹۹/۰۶/۱۰ و ۹۹/۰۶/۱۱ برگزار گردید و با توجه به کسب ح

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS