رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی دانشکده

 

 تاریخچه دانشکده

در دی ماه سال 1347گروه بهداشت به عنوان یکی از گروه های دانشکده پزشکی تشکیل گردید وهدف از تشکیل آن تدریس 9 واحد درس بهداشت رشته پزشکی و واحد های درسی سایردانشکده ها بود. از سال 1352 تدریس دو واحد درسی بهداشت عمومی  برای کلیه دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه نیز به این گروه محول گردید .در سال1356دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی وابسته به گروه بهداشت تاسیس شد و از مهر ماه همین سال 40 نفر دانشجو برای رشته مزبور پذیرش گردید .پس از انقلاب فرهنگی (1359 تا 1362) دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی نیز به رشته قبلی اضافه شد و از سال 1364 نیز دوره های کاردانی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای تاسیس گردید. مجوز تاسیس دانشکده بهداشت فعلی در تاریخ 1366/7/12 از طرف وزارت متبوع صادر و اداره آموزش دانشکده بهداشت در سال 1367 همزمان با تاسیس دانشکده بهداشت شروع به کار خود را آغاز کرد و در همان سال دوره کارشناسی ناپیوسته رشته های بهداشت محیط و حرفه ای در دانشکده بهداشت تاسیس گردید. دوره های کاردانی بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها نیز پس از تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مجتمع آموزش بهداری منفک و به دانشکده بهداشت منضم گردید. اولین دوره دانشجویان کارشناسی پیوسته تغذیه از سال 1367 به دانشکده بهداشت راه یافتند البته لازم به ذکر است دانشکده تغذیه ازسال 1391 تاسیس وگروه تغذیه از دانشکده بهداشت منفک گردید. از بدو تاسیس دانشکده بهداشت تاکنون بالغ بر 7500 دانش آموخته درمقاطع مختلف از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند.