previous next

سامانه آشنایی با کرونا و راههای پیشگیری از آن

روز درختکاری

۱۵اسفند در تقویم  رسمی کشور روز درختکاری است به همین مناسبت روز چهارشنبه ۱۴ با حضور ریاست دانشکده ،همکاران هیئت علمی و برخی از همکاران تعدادی نهال در محوطه دانشکده کاشته شد.

صورتجلسه کمیته برنامه ریزی و آموزش پیشگیری و کنترل بیماری کووید ۱۹

در تاریخ۱۲ اسفند  اولین جلسه کمیته برنامه ریزی و آموزش پیشگیری و کنترل بیماری کووید ۱۹ با حضور آقایان دکتر شیری مسئول آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی استان، دکتر دهقان هیات علمی گروه

کارگروه پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا

جلسه آموزشی راههای پیشگیری از کرونا روز چهارشنبه ۱۴ اسفند

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۹۸، سرکار خانم صاحب جان ترکیان از پایان نامه محصول محور خود با عنوان"  طراحی، تولید و ارزشیابی نرم افزار آموزشی و مشاوره ای مهارت های پیش از ازدواج د

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS