previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۱ تیر ماه ۹۸ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

شرایط ارائه واحد در ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی ایران

قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان متقاضی شرکت در دوره های کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم عاطفه محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

« بررسی اثرات زمان مواجهه با صدا و تراز فشار صوت بر خستگی ذهنی و ترشح نور آدرنالین بدن انسان در شرایط آزمایشگاهی » به راهنمایی آقای دکتر سیامک پورعبدیان

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه فدائی دانشجوی کارشناسی ارشد مهدسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

 

ارزيابي بار كاري به دو روش ذهنی و فیزیکی و ارتباط آن با شیوع اختلالات مچ دست در کارگران مونتاژ یک صنعت ساخت ظروف چینی

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS