previous next

كسب قهرمانی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان

جشنواره فرهنگي دانشجويان

كسب مقام قهرمانی و رتبه برگزیده در ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور سال ۹۳ توسط دانشجویان دانشكده، را تبريك عرض مي‌نماييم.

تفاوت‌هاي دانشگاه و دبيرستان

مدرسه و دانشگاه

مقاله حاضر، مختصري در مورد تفاوت‌هاي دانشگاه و دبيرستان را براي دانشجويان، والدين، اساتيد و... جمع‌آوري نموده كه مطالعه آن پيشنهاد مي‌گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه آقای شايان مصطفايي

جلسه دفاع

شايان مصطفايي، دانشجوي ارشد آمار زيستي، پايان‌نامه «كاربرد مدل رگرسيون چندكي با رهيافت بيزي در بررسي ارتباط بين مشكلات رواني و ويژگي‌هاي شخصيتي بزرگ با اختلالات سايكوسوماتيك» را دفاع نمود.

مركز مشاوره آماري پژوهشيار

با توجه به نياز دانشجويان و اساتيد به انجام تحليل‌هاي آماري پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اقدام به تشكيل مركز مشاوره آماري زير نظر كميته پژوهش دانشكده نموده است.

ارتقاء دکتر تذهیبی و دکتر ابراهیمی

ارتقاء دکتر تذهیبی و دکتر ابراهیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض مي‌نماييم.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS