previous next

لزوم ارزشیابی اساتید جهت دریافت کارت ورود به آزمون

دانشجویان گرامی با ورود به سامانه زیر نسبت به ارزشیابی اعضای هیات علمی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دریافت کارت ورود به آزمون منوط به انجام ارزشیابی است.

دفاع پایان نامه دکتری مهندسی بهداشت محیط

 روز دوشنبه مورخ۹۸/۰۹/۲۵ سرکار خانم دکتر نگار جعفری از پایان نامه خود با عنوان بررسی مقایسه‌ای راندمان فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از نانوکامپوزیت ( BiVO4/TiO2/Zeolite)

مراسم بازنشستگی

در روز چهارشنبه ۹۸/۰۹/۲۱با حضور اساتید ،همکاران و دانشجویان مراسم بازنشستگی سرکار خانم زهرا شهناز برگزار و لوح سپاس ایشان توسط معاونین اداری مالی و آموزشی دانشکده اهدا گردید.

بازدید از کارخانه کود آلی کمپوست

در راستای برنامه های محوله دانشکده بهداشت در آذرماه پژوهش و شعار پژوهش را به عرصه ببریم در تاریخ ۲۱/۹/۹۸ بازدیدی از کارخانه کود آلی کمپوست اصفهان صورت گرفت.

بورس دولت مجارستان برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS