رفتن به محتوای اصلی
x

اولین جلسه کمیته HSE دانشکده بهداشت در سال جدید

در راستای اجرایی نمودن مصوبات کمیته HSE دانشکده، جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ 9/3/1403 به ریاست سرکار خانم دکتر مصطفوی در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

در این جلسه اقدامات انجام شده  مرتبط با مصوبات قبلی، اعم از تهیه کتابچه های مربوط به ایمنی تجهیزات آزمایشگاهی و علایم ایمنی، چک لیست های ارزیابی واحدهای مختلف دانشکده، وضعیت ایمنی ساختمان و اقدامات صورت گرفته در راستای ارزیابی مجموعه های تحقیقاتی و آزمایشگاهی در قالب طرح های تحقیقاتی، ایجاد رمپ ایمنی و تاسیسات دانشکده ، توسط آقایان مهندس غلامیان، دکتر حبیبی و مهندس علوی برای حاضرین تشریح گردید.

در ادامه جلسه ضمن بررسی دستورالعمل ها، در خصوص نحوه اجرای برنامه ها، تشکیل تیم واکنش در شرایط اضطراری و تشکیل تیم ارزیابی کننده شاخص های HSE در سطح دانشکده بر اساس چک لیست، تخصیص منابع مالی جهت تجهیزات حفاظت فردی کار در آزمایشگاهها و فعالیت نیروهای خدماتی و برگزاری برنامه های آموزشی مربوط به HSE کارکنان و دانشجویان،  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.