رفتن به محتوای اصلی
x

کارکنان آموزش

 نام و نام خانوادگی سمت تلفن وظایف تصویر
اعظم بدل زاده مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

۰۳۱۳۷۹۲۳۲1۸

شرح وظایف
محمد رضا قادری کارشناس برنامه ریزی آموزشی وامتحانات

۰۳۱۳۷۹۲۳۲۰۸

شرح وظایف

باقر احمدی کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۰۸ شرح وظایف احمدی
مسعود مینائیان کمک کارشناس تحصیلات تکمیلی واپراتور سما   شرح وظایف