رفتن به محتوای اصلی
x

معاون آموزشی

نامحسینشهنازی
نام خانوادگیشهنازی
درجه علمیاستاد
تلفن۰۳۱۳۷۹۲۳۲۴۳
آدرس ايميلh_shahnazi@hlth.mui.ac.ir
رزومهCurriculum Vitae
لاین تحقیقاتیتئوریهای تغییر رفتاردرآموزش
سامانه علم سنجیh