رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت تحقیقات و فن آوری

 

معاونت تحقیقات و فن آوری یکی از معاونت های دانشکده بهداشت است که وظیفه کلی آن ساماندهی و ارتقای فعالیت های پژوهشی  در دانشکده است و هدایت امور مربوط به این فعالیت ها را در قالب وظایف زیر عهده دار می باشد:

تعیین و تصویب خط مشی های پژوهشی و خدماتی دانشکده با توجه و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب مقررات و مصوبات ابلاغ شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه

اطلاع رسانی لازم در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی

دریافت و بررسی پروژه ها و طرح های تحقیقاتی

آموزش پژوهش به دانشجویان

برقراری جلسات بحث و تبادل نظر بین اساتید و دانشجویان

 ...

واحدهای تابعه این معاونت در دانشکده بهداشت شامل حوزه امور پژوهشی، دفتر ارتباط با صنعت، کمیته تحقیقات دانشجویان، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی، مجله فارسی علمی، پژوهشی تحقیقات نظام سلامت می باشد.