رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه آموزشی آشنایی با مطالعات مرور نظام مند با ارایه دکتر علیرضا رحیمی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی بصورت مجازی و حضوری برگزار خواهد شد.

- چهارشنبه 21 خردادماه 1399

- ساعت 08:30-12:30

- سالن تعالی دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي  دانشگاه

- لینک کارگاه به صورت مجازی:

 https://research.mui.ac.ir/fa/systemic-review

شایان ذکر است لینک کارگاه نیم ساعت قبل از آغاز جلسه فعال می شود.