رفتن به محتوای اصلی
x

بدینوسیله از دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشکده بهداشت دعوت می شود که جهت عضویت در شورای مشاورین جوان دانشکده درخواست خود را به همراه رزومه (لزوما حاوی اطلاعات فردی و تعداد واحد گذرانده شده و معدل کل) به ایمیل کارشناس دفترEDO ارسال کنند.

   Email: elhammolavi96@ygmail.com 

 شرح وظایف شورای مشاورین جوا ن و دبیر شورا

مشاوران جوان