رفتن به محتوای اصلی
x

 قابل توجه دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به اطلاع می رساند در راستای تسهیلات قانون جوانی جمعیت، دانشجویان متاهلی که تاریخ ازدواج آنها از تاریخ 1401/07/01به بعد می باشد می توانند از تسهیلات وام ازدواج دانشجویی و دانشجویان متاهلی که ازتاریخ 1400/1/1 فرزند دارشده اند از تسهیلات وام فرزندآوری با کارمزد 4درصد بهره مند شوند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به اداره رفاه دانشجویان واقع در طبقه فوقانی سلف مرکزی مراجعه نمائید.

.ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 7- 03137924506