رفتن به محتوای اصلی
x

 

ثبت نام بصورت مجازی از طریق لینک  https://csa.mui.ac.ir/fa/farakhan از تاریخ 1401/10/24لغایت 1401/11/05انجام می پذیرد و انتخابات در تاریخ 1401/12/1 برگزار خواهد گردید.