رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی برگزار می کند:
برنامه های آذرماه پژوهش را می توانید از آدرس زیر دنبال نمائید.
https://research.mui.ac.ir/fa/azar1401

 به همین مناسبت شما دعوتید به

اولین رویداد آذر ماه پژوهش در دانشکده بهداشت از ساعت ۱۲,۳۰ لغایت ۱۵