رفتن به محتوای اصلی
x

جهت تکمیل دوره واکسیناسیون کووید ۱۹ بویژه در کادر درمان و دانشجویان به استحضار می رساند مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی واقع در مجاورت خوبگاه دانشجویان دارای سبد کامل واکسن کرونا می باشد.