رفتن به محتوای اصلی
x

   جهت ثبت درخواست عضویت در دفتر استعداد درخشان و ورود اطلاعات در سامانه سما (register.mui.ac.ir/samaweb) و همچنین مراجعه دانشجو به دفتر استعداد درخشان به شماره تلفن 3375 (خانم اکبرزاده) پس از ثبت اطلاعات اولیه جهت تکمیل پرونده مزید امتنان خواهد بود.

 

  • دانشجویان انتقالی حائز رتبه اول و یا ده درصد برتر دانش آموختگان مقاطع کارشناسی و بالاتر در آستانه فراغت از تحصیل تنها در صورتی می توانند با دانشجویان دائم مقایسه شده و از تسهیلات آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل  استفاده نمایند که حداقل 80% واحدهای درسی خود را لزوما با یک ورودی گذرانده و با همان ورودی مقایسه و سنجیده می شوند. در غیر این صورت واجد شرایط استفاده از تسهیلات آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل (سهمیه با آزمون و یا بدون آزمون) نیستند.