رفتن به محتوای اصلی
x

🔰دانشجویان متقاضی ثبت نام در جشنواره ملی دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۱ دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی و پژوهشگاه‌ های تابعه وزارت علوم، می‌توانند در   زمان ثبت نام با مراجعه به سایت سجاد portal.saorg.ir نسبت به ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه ۱۴۰۱ اقدام نمایند.

🔰متقاضیان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با مراجعه به سایت  nemooneh.behdasht.gov.ir  و تکمیل فرایند ثبت نام در جشنواره شرکت نمایند.