رفتن به محتوای اصلی
x

جهت بررسی مسائل و چالش هاي اساسی در حوزه هاي مختلف دانشگاهی و پاسخ گویی و حل مشکلات مجموعه آموزش عالی استان ، میز خدمت دانشگاهیان استان اصفهان روز چهارشنبه 1401/3/25 از ساعت 8 صبح الی 18 با حضور نمایندگان محترم ریاست جمهور و وزارت عتف در محل معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدانشگاه اصفهان واقع در درب شمالی دانشگاه بر قرار خواهد شد.