رفتن به محتوای اصلی
x

به مناسبت بزرگ داشت یاد و خاطره فیلسوف بزرگ استاد شهید مطهری و برگزاری پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، هفته آمئزش دانشگاه از تاریخ 17/3/1401 لغایت 12/3/1401 همزمان در سطح دانشگاه برگزار می شود