رفتن به محتوای اصلی
x

از روز یکشنبه ۱۴ فروردین، کلیه کلاس ها به صورت حضوری برگزار خواهد شد. 
دانشجویان واجد شرایط استفاده از خوابگاه می توانند بر اساس اطلاعیه زیر به اداره امور خوابگاه ها مراجعه فرمایند: