رفتن به محتوای اصلی
x
  • فراخوان پنجمین جشنواره استانی مدیریت دانش در نظام سلامت
  • دارای امتیاز در ارزیابی عملکرد و ارتقای شغلی کارکنان
  • مهلت ارسال پیشنهادات و تجارب 30/10/1400

 

نشانی سامانه های الکترونیکی:

https://km.behdasht.gov.ir  (تجارب)

https://sus.behdasht.gov.ir (پیشنهاذات)