رفتن به محتوای اصلی
x

متقاضیان می توانند تا تاریخ 1400/8/30 از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی https://portal.srd.ir ثبت نام نمایند.
توضیح اینکه، هزینه بیمه تأمین اجتماعی این دسته از دانشجویان توسط صندوق رفاه پرداخت می شود که پس از فراغت از تحصیل بصورت اقساط محاسبه خواهد شد.

تذکر:

 وام بیمه تامین اجتماعی برای لحاظ در سابقه بیمه دانشجویان بوده و شامل بخش درمانی نمی شود.

دانشجویان در صورت داشتن سوال و ابهام می توانند با شماره تلفن 84212333 021 تماس بگیرند.