رفتن به محتوای اصلی
x

شرکت درکارگاه توجیهی و روش تدریس دانشجویان جدیدالورود مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی1401-1400 روز یکشنبه مورخ 1400/08/16 و روزهای پنجشنبه مورخ 1400/08/20 و پنجشنبه 1400/08/27 از ساعت 8 صبح لغایت 11.30 بصورت مجازی از طریق لینکهای زیر امکان پذیرمی باشد.


http://eclass.mui.ac.ir/b/eng-vhy-pgc     یکشنبه 1400/08/16
http://eclass.mui.ac.ir/b/gac-drr-wyk      پنجشنبه 20 و1400/08/27