رفتن به محتوای اصلی
x
 
 

جلسه دفاع رساله دکتری خانم رقیه پارسائی روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 ساعت 11/30 در سالن کنفرانس زنده یاد دکتر محمدزاده تحت عنوان << مدلهای رگرسیون کلاس پنهان چند سطحی با توزیع دیریکله و کاربرد آن در تحلیل داده های پزشکی >>