رفتن به محتوای اصلی
x

«آگهی مزایده عمومی»

 

دانشکده های  بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد اجناس و اموال مازاد خارج از رده، مستعمل و اسقاط خود را به صورت مزایده به فروش برساند، لذا از داوطلبین شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ به آدرس اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی دانشکده های بهداشت و تغذیه برای بازدید اموال مورد مزایده مراجعه یا با شماره تلفن ۰۹۱۳۶۹۲۱۴۹۵ آقای رضایی واحد حسابداری تماس حاصل فرمایند.

فایل‌هاي ضميمه: