previous next

دفاع پایان نامه دکتری آموزش بهداشت

 روز چهارشنبه ۱۱/۹/۱۳۹۸، سرکار خانم دکتر شکیبا زاهد از پایان نامه خود با عنوان

دفاع پایان نامه ارشد آموزش بهداشت

جلسه دفاع سرکار خانم زیبا رفیعیان دانشجوی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با عنوان "بررسي مقايسه اي انواع چارچوب بندي پيام هاي آموزش مادران بر تغذيه تکمیلی كودكان از ۴ تا ۸ ماهگي در

دفاع پایان نامه ارشد آموزش بهداشت

سرکار خانم اعظم عباسی دانشجوی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت از پایان نامه خود با عنوان بررسي تأثیر پیام‌های مبتنی بر مدل فرایند موازی توسعه یافته بر رفتارهای تفکیک زباله در خوابگا

دریافت تندیس جشنواره هنری دانشجویی ققنوس

سرکار خانم صاحب جان ترکیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده در چهارمین جشنواره هنری دانشجویی ققنوس حائز رتبه و دریافت تندیس گردیدند

بیمه تامین اجتماعی ویژه دانشجویان

طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی دانشجویان می توانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS