previous next

دفاع پایان نامه کارشناس ارشد آموزش بهداشت

در روز دوشنبه ۲۳ دیماه سرکار خانم افسانه ملکی از پایان نامه خود با عنوان "کاربرد تئوری انگیزش محافظت در آموزش رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانش آموزان پسر (متوسطه اول)

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده  در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ با حضور زیاست ، معاونین ، مدیران گروهها  ، جناب آقای دکتر حبیبی مشاور رئیس دانشکده در ام

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

سرکار خانم فاطمه رضامند در تاریخ ۹۸۱۰/۱۶ از پایان نامه خود با عنوان

دفاع پایان نامه دکتری آموزش بهداشت

 روز چهارشنبه ۱۱/۹/۱۳۹۸، سرکار خانم دکتر شکیبا زاهد از پایان نامه خود با عنوان

دفاع پایان نامه ارشد آموزش بهداشت

جلسه دفاع سرکار خانم زیبا رفیعیان دانشجوی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با عنوان "بررسي مقايسه اي انواع چارچوب بندي پيام هاي آموزش مادران بر تغذيه تکمیلی كودكان از ۴ تا ۸ ماهگي در

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS