previous next

اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعوُن

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت همكار گرامی مرحومه سرکار خانم شیرازی را به خانواده محترمشان تسليت عرض مي نمائيم.

اطلاعیه پذیرش دانشجو از بین اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته یادگیری الکترونیک و آموزش پزشکی جهت دانشکده مجازی دانشجو می پذیرد.

نخستین سمینار مجازی آشنایی با دانش پژوهی آموزشی در آیینه آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی

سه شنبه ۲۵/۴/۹۸ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

از طریق لینک http://vc.vums.ac.ir/live

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه شفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه¬نگرتحت عنوان

ارزشیابی برنامه‌ی آموزش خودمراقبتی دیابت نوع ۲ براساس الگوی سیپ درشهرستان مبارکه سال ۱۳۹۷ به راهنمایی خانم دکتر فریبا حقانی و مشاوره آقای دکتر آرش نجیمی رو

اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام در سامانه سینا (بنیاد ملی نخبگان) جهت استفاده از تسهیلات مالی بنیاد

مهلت ثبت نام از ۵ تیر تا ۱۵ مرداد ۹۸ در سامانه

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS