رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پايان‌نامه کارشناسي ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سرکار خانم نگار قطبی

نگار قطبی دوشنبه 23 بهمن 1402 از پایان نامه خود  با عنوان" ارزیابی وضعیت افت شنوایی و ارتباط آن با ترازهای فشار صوت در فرکانس های مختلف در رانندگان ماشین های سنگین  و نیمه سنگین " به راهنمایی دکتر سیامک پورعبدیان و مشاوره  دکتر فرهاد فروهر مجد در دفتر گروه مهندسی بهداشت حرفه­ای دفاع نمودند.

چکیده

مقدمه: رانندگان، دارای نقش حایز اهمیتی در حمل و نقل و جابجایی بار با استفاده از وسائل نقلیه سنگین و نیمه سنگین هستند. این رانندگان به علت طی کردن مسیر طولانی و مواجهه مداوم با سر و صدای جاده در معرض عوارض مختلفی از جمله کاهش شنوایی هستند. با توجه به اهمیت پیشگیری از کم شنوایی و برای درک بهتر شیوع افت شنوایی در این رانندگان و میزان مواجهه با صدا در جاده­ها مطالعه حاضر بمنظور بررسی سطح صدا و میزان افت شنوایی در طیف­های فرکانسی مختلف طراحی و اجرا شد.

روش­کار: این مطالعه بصورت مقطعی- تحلیلی در 692 نفر از رانندگان 16 نوع از ماشین­های سنگین و نیمه سنگین در ایران انجام پذیرفت. وضعیت شنوایی رانندگان در گوش راست و چپ با استفاده از شنوایی سنج بالینی Welton 1300 در یک اتاق عایق صدا و مبتنی بر راهنمای ارائه­شده توسط انجمن گفتار- زبان شنوایی آمریکا اندازه گیری شد. تراز فشار صوت معادل (LAeq) در کابین رانندگان توسط صداسنج آنالیزور دار مدل Cel-440 و مطابق با استاندارد (ISO 9612 (1997 در شبکه A اندازه­گیری شد. در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 26، شیوع افت شنوایی، میزان افت شنوایی در فرکانس­های مختلف و ارتباط آن با میزان مواجهه با صدا در فرکانس­های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ‎ها: میانگین LAeq در ماشین­های مورد بررسی 98.5±89.75 تعیین شد. بالاترین میانگین LAeq مربوط به فرکانس 500 هرتز با dBA 76 /62 بود . بطور کلی میانگین LAeq در فرکانس­های پایینتر (250، 500، 1000) بیشتر بود. شیوع افت شنوایی در گوش راست و چپ به ترتیب  98.59 درصد و 74.64 درصد برآورد شد. بالاترین میانگین افت شنوایی در گوش راست و چپ مربوط به فرکانس­­های 6000 و 8000 هرتز بود. تفاوت آماری معناداری بین LAeq داخل کابین ماشین افراد دارای افت شنوایی نسبت به افراد فاقد افت شنوایی در گوش راست و چپ وجود داشت (P<0.001). ارتباط آماری معناداری بین LAeq در فرکانس های مختلف در ماشین­های مختلف با افت شنوایی در فرکانس­های مختلف در گوش راست و چپ در اکثریت ماشین­ها به صورت معکوس مشاهده شد (P<0.05). بین سن و سابقه کار با افت شنوایی در گوش راست و چپ ارتباط معناداری مشاهده شد (P <0.001).

نتیجه‎گیری: رانندگان وسائل نقلیه سنگین و نیمه سنگین از سطح بالایی از افت شنوایی رنج برده و افت شنوایی در آنها مشابه با دیگر شاغلین صنایع در فرکانس­های بالا مانند 4000 و 6000 هرتز ایجاد گردیده است. با وجود عدم ارتباط فرکانسی بین صدا و کاهش شنوایی، افزایش سن و سابقه کاری و افزایش میزان مواجهه با صدا صرف نظر از فرکانس، می­تواند منجر به افزایش افت شنوایی در این رانندگان بویژه در گوش چپ شود. طراحی مناسب کابین، نگهداری دوره­ای ماشین­ها، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، کاهش مدت زمان رانندگی و بررسی دوره­ای سلامت رانندگان برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر افت شنوایی در آنها پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه ‏ها: مواجهه شغلی، صدا، افت شنوایی، رانندگان، ماشین سنگین