رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز آموزش های آزاد

                                               

دکتر محمد رضا مرآثی رییس شورای سیاست گذاری مرکز

              دکتر محمد رضا مراثی                                                                       

             رییس شورای سیاست گذاری مرکز                                                         

 

                                                                                                           

 مهندس اکبر حسن زاده

رییس مرکز

                                                                                                      

  مهندس جواد غلامیان                                                                                                      

     مدیر مرکز