رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری پنجاه و یکمین جلسه شورای دانشکده بهداشت

  • پنجاه و یکمین جلسه شورای دانشکده بهداشت روز شنبه مورخ 11 شهریور ماه 1402 در محل دفتر ریاست دانشکده با حضور ریاست ،معاونین ،مدیران گروههای آموزشی، مسئول دفترEDO ، ،مسئول دفتر ارتباط با صنعت و مسئول آموزش بین الملل دانشکده برگزار گردید .
  • در این جلسه مسایل و برنامه های حوزه های آموزشی و دانشجویی فرهنگی در خصوص شروع نیمسال اول تحصیلی 1402 بررسی گردید.