رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری پنجاه و چهارمین جلسه شورای دانشکده بهداشت

پنجاه و چهارمین جلسه شورای دانشکده بهداشت روز شنبه مورخ 12 اسفندماه 1402 در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد .

در این جلسه که با حضور ریاست، معاونین، مدیران گروههای آموزشی، مسئول دفترEDO  دانشکده، مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل، و مسئول آموزش بین الملل دانشکده تشکیل گردید، موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

  • گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی (دستاوردها و چالشها) گروه های آموزشی توسط مدیران گروه ها
  • گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی (دستاوردها و چالشها) معاونت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری مالی
  • طرح درخواست ها و موارد دانشجویی