رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه شورای دانشکده بهداشت

پنجاه و پنجمین جلسه شورای دانشکده بهداشت ساعت 1 بعدازظهر روز شنبه مورخ 26/03/1403 با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در دفتر ریاست دانشکده و با حضور خانم ها و آقایان: دکتر فیروزه مصطفوی: رئیس دانشکده، دکتر حسین شهنازی: معاون آموزشی، دکتر افشین ابراهیمی: معاون پژوهشی، دکتر فرشته زمانی: معاون دانشجویی فرهنگی، سید امیررضا علوی: معاون اداری مالی، دکتر محمدمهدی امین: مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط و رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست، دکتر حبیب ا... دهقان: مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دکتر مریم عمیدی مظاهری: مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دکتر محمدجواد طراحی: مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دکتر احسان ا... حبیبی: مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل، دکتر فرزانه محمدی: مسئول دفتر EDO برگزار گردید. در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

  1. طرح سیاستهای کلی در خصوص برنامه جامع عدالت ، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی وروند فعالیتها و اقدامات انجام شده در دانشکده در حوزه های مختلف

  2. مسایل آزمون های جامع در گروههای آموزشی 

  3. آیین فراغت از تحصیل دانشجویان 

در پایان جلسه با ذکر صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان مطهرشان پایان یافت.