رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری مصاحبه آزمون دوره MPH دانشجویان استعداد درخشان

مصاحبه آزمون دانشجویان استعداد درخشان مقطع دکتری عمومی پزشکی و داروسازی جهت ورود به دوره MPH  در روز دوشنبه 6 شهریور 1402 با حضور رئیس دانشکده،معاون آموزشی،مدیران گروههایآموزشی مرتبط و نمایندگان EDC  دانشگاه برگزار گردید.