رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری اردوی پیرغار

روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه با همکاری و مشارکت  معاونت دانشجویی فرهنگی  دانشگاه ،معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده و روابط عمومی اردوی دانشجویان دختر دانشکده بهداشت برگزار گردید.