رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به منظور تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود برای جذب هیات علمی تعهدات قانونی مقطع ارشد و دکترای  تخصصی در رشته های موردنیاز فراخوان زده است متقاضیان به آدرس زیر مراجعه نمایند

https://edu.nkums.ac.ir