previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلس

برگراری بیست و چهارمین جشواره قران و عترت

آذر ،ماه پژوهش در دانشکده بهداشت، برگ زرینی در دستان سنجاب

روزدوشنبه ۱۹ آذرماه، دانشکده بهداشت میزبان تور پژوهشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاونین  دانشگاه علوم پزشکی ، روسای ستادی دانشکده ها، اساتید ، کارکنان و دانشجویان دانشکده  بود.

مناظره دانشجویی با محوریت ارزشیابی استاد

به دنبال دور جدید فعالیت های کمیته دانشجویی

مناظره دانشجویی با محوریت ارزشیابی استاد ساعت ۱۴-۱۷ دوشنبه ۲۶ آذر  ۱۳۹۷

مکان: تالار زیتون EDC

اتاق کنفرانس دکتر زهرا محمدزاده

در جلسه شورای دانشکده مصوب شد .سالن کنفرانس گروه اپیدمیولوژی وآمارزیستی با عنوان اتاق کنفرانس دکتر زهرا محمدزاده نام گذاری شود .

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS