previous next

دفاع از پایان نامه خانم نفیسه عبدالعلیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نفیسه عبدالعلیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت تحت عنوان " بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه الگوی اعتقادی  بهداشتی در افزایش وزن توصیه شده

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

بدینوسیله به اطلاع می­رساند کارگاه آموزشی آشنایی با بانک­های اطلاعاتی پیشرفته روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۷ از ساعت ۹ الی ۱۱ در سایت کامپیوتر (بال شمالی ) طبقه دوم برگزار می­گردد.

دفاع از پایان نامه سرکار خانم بنفشه ترکیان ولاشانی دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم بنفشه  ترکیان ولاشانی دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

دفاع از پایان نامه خانم طیبه کلته دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

جلسه دفاع از پایان نامه  خانم طیبه کلته  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، تحت عنوان "بررسی کارایی روش اصلاح بیولوژیکی هوازی در حذف فنانترن و آنترا

دفاع از پایانامه خانم محبوبه ایوبی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی

جلسه دفاع از پایانامه خانم محبوبه ایوبی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی تحت عنوان " بکارگیری مدل شفا یافتگی انعطاف پذیر در بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران غیر شفا یافته مبتلا به سرطان ک

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS