رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دومین جلسه کمیته برنامه ریزی آمایش جمعیت

روز دوشنبه 13 دی ماه در راستای مصوبات دومین جلسه مربوط به همامنگی،برنامه ریزی و اجرای آمایش جمعیت و به منظور گزارش اقدامات انجام شده و تصمیم گیری در خصوص فرایندهای لازم وبررسی دیدگاههای تخصصی حوزه سلامت ،جمعیت شناسی و جامعه شناسی در جهت اجرایی نمودن تهیه طرح جامع با رصد دقیق آمایش جمعیت و نرخ باروری، جلسه ای با حضور معاون بهداشتی و ریاست مرکز بهداشت استان،معاون فنی حوزه معاونت بهداشتی،مدیرگروه سلامت جمعیت و خانواده بهمراه کارشناسان آن حوزه، اعضاء هیئت علمی گروههای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت و اعضاء هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و متخصصین حوزه جمعیت شناسی تشکیل گردید و در خصوص مسایل مربوطه بحث و تبادل نظر شد.