previous next

سمينار

سمینار «آیا اپیدمی اسهال خونی پایان یافت؟»

آیا اپیدمی اسهال خونی پایان یافت؟

در روز چهارشنبه ۳۰/۰۲/۱۳۹۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۴ سمینار «آیا اپیدمی اسهال خونی پایان یافته است؟» توسط تیم بررسی اپیدمی شیگلوزیس، زیر مجموعه گروه تحقیقات اپیدمیولوژی سرطان، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تحت سرپرستی آقای دکتر قاسم یادگارفر برگزار شد.

سمينار «سرطان قابل پيشگيري و درمان است، با خود مراقبتي و اميد»

سرطان قابل پيشگيري و درمان است

در روز دوشنبه ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ از ساعت ۱۰ الي ۱۵ سمينار «سرطان قابل پيشگيري و درمان است، با خود مراقبتي و اميد» توسط گروه تحقيقات اپيدميولوژي سرطان، كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت، در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و تحت سرپرستي آقاي دكتر قاسم يادگارفر برگزار شد.

اشتراک در سمينار

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.