previous next

ارتقاء درجه

ارتقاء درجه دكتر قاسم يادگارفر

تبريك ارتقاء درجه

ارتقاء علمي دكتر قاسم يادگارفر به مرتبه دانشياري را تبريك عرض مي‌نماييم.

ارتقاء درجه دكتر مرجان منصوريان

تبريك ارتقاء درجه

ارتقاء علمي دكتر مرجان منصوريان به مرتبه دانشياري را تبريك عرض مي‌نماييم.

ارتقاء درجه دكتر حميدرضا پورزماني

تبريك ارتقاء درجه

ارتقاء علمي دكتر حميدرضا پورزماني به مرتبه دانشياري را تبريك عرض مي‌نماييم.

ارتقاء مرتبه علمي سركار خانم دكتر فرشته زماني

ارتقاء مرتبه علمي سركار خانم دكتر فرشته زماني

ارتقاء مرتبه علمي سركار خانم دكتر فرشته زماني، را تبريك عرض مي‌نماييم.

ارتقاء مرتبه علمي جناب آقاي دكتر محمد مهدي امين

ارتقاء مرتبه علمي جناب آقاي دكتر محمد مهدي امين

ارتقاء مرتبه علمي جناب آقاي دكتر محمد مهدي امين، از مرتبه دانشياري به استادي را تبريك عرض مي‌نماييم.

ارتقاء مرتبه علمي آقاي دكتر حسيني و سركار خانم دكتر نيك‌آئين

ارتقاء مرتبه علمي آقاي دكتر حسيني و سركار خانم دكتر نيك‌آئين

روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۹۴، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء تشکیل گرديد.

ارتقاء مرتبه علمي دكتر سيامك پورعبديان

تبريك ارتقاء درجه

روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۴، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء تشکیل گرديد.

ارتقاء درجه علمي خانم دكتر فيروزه مصطفوي

تبريك ارتقاء درجه

در روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء تشکیل گرديد.

ارتقاي مرتبه علمي جناب آقاي دكتر مرآثي

در جلسه هيئت مميزه دانشگاه مورخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۳، آقاي دكتر محمد رضا مرآثي از مرتبه دانشياري به استادي ارتقاء درجه يافت.

ارتقاء دکتر تذهیبی و دکتر ابراهیمی

ارتقاء دکتر تذهیبی و دکتر ابراهیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض مي‌نماييم.

اشتراک در ارتقاء درجه

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.