previous next

تاريخچه

تاريخچه دانشكده بهداشت

دانشكده بهداشت
  • تأسیس گروه بهداشت عمومی در دانشکده پزشکی در سال ۱۳۴۷
  • راه اندازی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی در گروه بهداشت دانشکده پزشکی در سال ۱۳۵۶
اشتراک در تاريخچه

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.