previous next

برگزاری کارگاه تدوین آیین نامه های اخلاق در علوم سلامت و رفتار حرفه ای

پیرو نامه برگزاری کارگاه های تدوین آیین نامه های اخلاق در علوم سلامت و رفتار حرفه ای در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چهارمین کارگاه مربوطه روز شنبه مورخ ۳۰/۶/۹۸ در دانشکده بهداشت برگزار گر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

«  بررسی ارتباط دز موثرتجمعی پرتو با غلظت ۸- هیدروکسی۲-دئوکسی گوانوزین در ادرار پرتوکاران شاغل دربیمارستانهای اصفهان به راهنمایی آقای دکترفرهاد فروهرمجد ومشاوره دکترکریم ابراهیم پور  روز

جلسه دفاع از پایان نامه خانم افسانه مهرآرا دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه‌نگر در نظام سلامت تحت عنوان

«بررسی کیفیت زندگی، استرس ادراک شده  و رابطه آن با رضایت زناشویی زنان شاغل متاهل» به راهنمایی دکتر مریم عمیدی مظاهری و مشاوره مهندس اکبر حسن زاده

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره سبزواری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت تحت عنوان

« مقایسه تاثیر آموزش حضوری وآموزش مجازی برمیزان استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان یکی از معادن سنگ روباز» به راهنمایی آقای دکتر حبیب الله دهقان روز شنبه ۱۶/۶

اطلاعیه ثبت درخواست در سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.