previous next

۱۶ آذر روز استکبار ستیزی ،روز عدالتخواهی،روز دانشجوی با بصیرت و آگاه مبارک باد

۱۶  آذر روز استکبار ستیزی ،روز عدالتخواهی،روز دانشجوی با بصیرت و آگاه مبارک بادا همکاری روابط عمومی و معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشکده و کانون ورزشی جوان مراسم بزرگداشت  روز دانشجو  در تاریخ ۱۶ آذر ۹۴ از ساعت ۳۰/۹ الی ۳۰/۱۰ با پذیرائی (کیک و چائی)و برگزاری مسابقه دارت بین  کلیه دانشجویان دانشکده های بهداشت و تغذیه  با توجه به برودت هوا و سرمای شدید،با اشتیاق و استقبال گرم دانشجویان برگزار شدو به نفرات دارنده امتیاز برتر جوایز ورزشی اهدا گردید.