رفتن به محتوای اصلی
x

گروه پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي

گروه پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي

گروه پژوهشي گروهي است كه متشكل از مسئول واحد پژوهش و تعدادي از اعضاي كميته كه ترجيحاً نمايندگان رشته‌هاي مختلف دانشكده بهداشت هستند و حداقل هر هفته تشكيل جلسه مي‌دهند.

وظايف:
  • معرفي گروه‌هاي مطالعاتي در رشته‌هاي مختلف موجود در دانشكده در هر دوره
  • ارائه گزارش پروپزال‌هاي تهيه شده در گروه‌هاي مطالعاتي
  • راهنمايي و مشاوره با دانشجويان در زمينه تكميل پروپزال‌هاي تحقيقاتي
  • نيازسنجي در مورد كارگاه‌ها و گزارش به دبير
  • ارائه اطلاعات به روز در زمينه پژوهشي به دانشجويان
  • ارتباط مستمر با معاونت پژوهشي در خصوص طرح‌هاي تحقيقات
  • ارتباط مستمر با معاونت پژوهشي دانشگاه، دانشكده و مسئولين EDC
  • شناسايي زمينه فعاليت‌هاي پژوهشي در رشته‌هاي مختلف دانشكده
     
فایل‌هاي ضميمه:  Microsoft Office document icon فايل خام تهيه پروپزال