رفتن به محتوای اصلی
x

گروه نشريه كميته تحقيقات دانشجويي

گروه نشريه كميته تحقيقات دانشجويي

گروه نشريه، متشكل از مدير مسئول، سردبير و اعضاي هيئت تحريريه مي‌باشد.

  • پس از تعيين مدير مسئول در جلسه شوراي سياست‌گذاري، سردبير و اعضاي هيئت تحريريه با نظر مستقيم مدير مسئول و معرفي اين افراد به دبير آغاز به كار مي‌كنند.
  • اعضاي هيئت تحريريه، چهار نفر ثابت مي‌باشند.
  • در هر دوره از چاپ نشريه، ديگر دانشجويان دانشكده نيز مي‌توانند به صورت افتخاري با ارائه مطلب براي چاپ در نشريه يا طراحي جلد نشريه همكاري داشته باشند.
  • در صورت عدم امكان چاپ نشريه، اين گروه موظف است در راستاي اهداف اطلاع‌رساني خود، فعاليت‌هاي ماهانه كميته را در قالب خبرنامه‌اي به اطلاع اعضا برساند.
  • در پايان فعاليت‌هاي يك ساله افراد عضو كميته طبق گزارشات ارسالي، حكمي توسط معاونت پژوهشي دانشكده براي تمامي افراد صادر مي‌شود.

در صورت عدم همكاري هر يك از افراد گروه نشريه، با نظر دبير كميته، اين افراد حكم مستفي را دارند و شوراي سياست‌گذار كميته، موظف است ظرف مدت هفت روز فرد ديگري را جانشين وي نمايد.