رفتن به محتوای اصلی
x

گروه روابط عمومي كميته تحقيقات دانشجويي

گروه روابط عمومي كميته تحقيقات دانشجويي

گروه روابط عمومي، متشكل از مسئول واحد روابط عمومي و تعدادي از اعضاي كميته كه به عنوان زيرگروه فعاليت دارند، بوده و حداقل هر هفته تشكيل جلسه مي‌دهند.

وظايف:
  • سازماندهي و برنامه‌ريزي و ارتباط با محيط خارج از مجموعه، شامل؛ دانشجويان غير عضو، مراجع پژوهشي و دانشگاهي و مديريت دانشگاه با هدف شناساندن كل مجموعه.
  • تكميل برد كميته با اطلاعات به روز شده
  • برنامه‌ريزي و اطلاع‌رساني برنامه‌هاي كميته به اعضا
  • عضوگيري و ثبت‌نام از دانشجويان جديدالورود
  • ...

چنانچه هر يك از اعضاي گروه روابط عمومي، در مسئوليت‌هاي محوله قصور نمايند، در جلسات هفتگي شوراي سياست‌گذاري شركت نداشته باشند، و گزارشات فعاليت‌هاي هفتگي خود را به دبير كميته ندهند؛ با نظر دبير و ديگر اعضاي شوراي سياست‌گذاري، عزل و طي جلسه‌اي جانشين تعيين مي‌گردد.