previous next

گروه اجرايي كميته تحقيقات دانشجويي

گروه اجراي متشكل از مسئول واحد اجرايي، به همراه تعدادي از اعضاي كميته كه زيرگروه‌هاي تيم اجرايي را تشكيل مي‌دهند، مي‌باشد.

  • وظايف:

  • برگزاري كليه جلسات داخلي
  • برگزاري كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي
  • انجام امور مربوط به تشريفات
  • انجام امور مربوط به چاپ و تكثير و پذيرايي در كليه جلسات و كارگاه‌ها
  • برگزاري اردوهاي تحقيقاتي-آموزشي در حيطه اهداف كميته
  • ارائه گزارش كامل به دبير كميته
  • پيگيري امور اجرايي مربوط به فعاليت ساير گروه‌ها در زمينه چاپ كتاب و نشريه
  • تهيه مايحتاج كميته به صورت دوره‌اي از انبار يا خارج از دانشگاه با همكاري معاونت مالي-اداري دانشكده.

در صورت عدم همكاري هر يك از افراد واحد اجرايي و يا مسئول واحد، با نظر دبير كميته، اين افراد حكم مستفي را دارند و شوراي سياست‌گذاري كميته، موظف است ظرف مدت هفت روز فرد ديگري را جانشين وي نمايد.
 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.