رفتن به محتوای اصلی
x

گروه آموزش كميته تحقيقات دانشجويي

گروه آموزش كميته تحقيقات دانشجويي

گروه آموزش گروهي است كه متشكل از مسئول گروه آموزش و تعدادي از اعضاي كميته به عنوان زير گروه كه در زمينه برگزاري كلاس‌هاي آموزشي، كارگاه‌ها و سمينارها فعاليت مي‌نمايند و حداقل هر هفته تشكيل جلسه مي‌دهند.

وظايف:

وظايف گروه آموزش كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت عبارتند از:

  • برگزاري كارگاه‌ها و كلاس‌هاي مختلف پژوهشي
  • ارزشيابي اعضاي گروه و ارائه گزارش به دبير
  • شركت در همايش‌ها و كنگره‌هاي دانشگاهي و داخلي
  • هماهنگي با اساتيد براي تشكيل كارگاه‌ها

چنانچه هر يك از اعضاي گروه آموزشي در مسئوليت‌هاي محوله قصور نمايند، در جلسات هفتگي شوراي سياست‌گذاري شركت نداشته باشند، و گزارشات فعاليت‌هاي هفتگي خود را به دبير كميته ندهند؛ با نظر دبير و ديگر اعضاي شوراي سياست‌گذاري عزل، و طي جلسه‌اي جانشين تعيين مي‌گردد.
 

فایل‌هاي ضميمه:  PDF icon راهنماي طرح ERE