previous next

کارگروه پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا

جلسه آموزشی راههای پیشگیری از کرونا روز چهارشنبه ۱۴ اسفند با حضور اساتید و همکاران با رعایت فاصله و رعایت موازین بهداشتی برگزار گردید. دکتر اسلامی مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  دانشکده کلیاتی را در خصوص ویروس کووید ۱۹ و راههای پیشگیری از آن و همچنین نحوه صحیح استفاده از ماسک و دستکش بیان فرمودند .در ادامه خانم دکتر زمانی عضو هیئت علمی مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  نکات قابل توجه بهداشتی را در این خصوص مطرح و در پایان خانم دکتر طاهری عضو هیئت علمی گروه  مهندسی بهداشت محیط نحوه صحیح ضدعفونی  دستها  ،سطوح و کف و دیوارها ی آلوده را آموزش دادند.